Sign In

Skip Navigation Linksis-ve-sosyal-guvenlik-hukuku

Mobil Menü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


40 SAAT

Bilge Adam Akademi’nin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku eğitim programında, iş hayatında sıklıkla karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel olan uyuşmazlık konusu olaylar ve her çalışanının bilmesi gereken yasal hakları öğretilir.​

​​​​​​​​​

Hede​fle​r​

Bu eğitim programının amacı, İnsan Kaynakları (İK) ve muhasebe alanında çalışan ve çalışmak isteyen kişilere 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında genel bilgiler verilmesidir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar kariyerlerini insan kaynakları uzmanı, bordro ve özlük hakları uzmanı gibi pozisyonlarda sürdürme sansı yakalayabilirler. 40 saat süren program, seçilecek seansa göre yaklaşık 1 ayda tamamlanacaktır.​

Kariyer Seçenekleri

Çalışma Alanları
 • İnsan kaynakları
 • Muhasebe-bordro ve İK yönetimi
 

Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları (İK) alanında çalışmaya başlamış yeni ​mezun veya bu alana yeni geçiş yapan, bu alanda çalışmak ve kariyer yapmak isteyen bireylere yönelik olarak geliştirdiğimiz eğitim içerisinde teorik bilgi ve örnek olay çalışmaları yer almaktadır. 

 

İçerik

İŞ KANUNU 

İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi
 • İş Sözleşmesi Türleri
 • Sözleşmenin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi
 • Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi
 • Haksız Fesih ve Sonuçları
 • Kıdem / İhbar Tazminatları
 • Yeni İş Arama İzni
İşin Düzenlenmesi
 • Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi
 • İşçi Özlük Dosyası
Ücret
 • Ücret ve Zamanında Ödenmesi Hususu
 • Fazla Çalışma Ücreti ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri Ücreti
 • Yıllık Ücreti İzin Ücreti
Cezai Hükümler 


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
 • 4/A, 4/B , 4/C Kapsamında Sigortalı Sayılanlar
 • Sigortalıların Bildirimi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı
 • Uzun Vadeli Sigorta Kolları
 • Emeklilik, Emeklilikten Sonra Çalışma ve SGDP
 • Borçlanılabilecek Süreler
 • İsteğe Bağlı Sigorta
 • Genel Sağlık Sigortası
 • Cezai Hükümler

Sertifikasyon

Eğitim sonunda, %70 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz Bilge Adam Akademi Katılım Sertifikası alırlar. Eğitimlerimizin belli saatlerinde yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim sonunda verilen proje notlarının ortalaması ile oluşan mezuniyet notu 70 ve üstünde olan öğrencilerimiz Başarı sertifikası almaya hak kazanırlar. 

Öğrencilerin, Bilge Adam Akademi’nin kendilerine sunduğu Başarı sertifikalarını alabilmeleri için, ilgili sözleşme şartlarını sağlayarak, kayıtlı oldukları eğitim paketinin belirli konularında düzenlenecek olan uygulama sınavlarına katılmaları ve/veya projelerini teslim etmeleri gereklidir. 

​​​ 
Yazilim Uzmani (.NET)
BİLGİ İSTEK FORMU
ÖĞRENCİLERİMİZ NE DİYOR
ÖZLENEN Ş. / FATİH
Kendimi bildim bileli Bilge Adam hep vardı, ortaya çıkışından ziyade “Sebat edebilmesinin ve...
ONUR K. / İZMİR
Verilen eğitim beklentimin çok çok üzerinde. Teorik ve uygulama olarak üst düzey ve anlaşılabilir...
icon EĞİTİM TAKVİMİ

Eğitim Bul

Bilge Adam Akademi şubelerinde alabileceğiniz eğitimleri görmek için aşağıdaki uygulamayı kullanabilirsiniz.