Sign In

Skip Navigation Linkssistem

Mobil Menü
​​

Sistem, Ağ, Güvenlik ve Bulut Eğitimleri

​​

BilgeAdam Akademi’nin yeni nesil sistem eğitimleri; sunucu ve istemci işletim sistemleri, sunucu servisleri, depolama, bilgisayar ağları, siber güvenlik, bulut teknolojisi ve sanallaştırma konularını içerir. Sadece ürünlerin ve teknolojilerin değil, bu ürün ve teknolojilerin gerçek hayatta nasıl kullanıldığının da anlatıldığı eğitimlerle Microsoft ve Cisco gibi devlerin uluslararası geçerlilikteki sertifikalarına sahip olabilirsiniz.

​​​​​​​ ​

Bu eğitim, katılımcılara temel bilgisayar ağları bilgisi, ağ standartları, ağ altyapısı, kablolar, ağ cihazları ve bu cihazların yönetimi konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedefler. Paket; Cisco’nun ICND1 ve ICND2 eğitimlerini içerir. CCNA Routing & Switching sertifikasyonu için hazırlık niteliğindeki bu paket, kapsamlı bir bilgisayar ağları eğitimi olduğundan network uzmanı olmak isteyen kişilerin başlangıç noktasıdır.

Siber Güvenlik Eğitim Programı  

Bu eğitim Office 365’e geçecek olan işletmelerde planlama, kurulum, işletme, yönetme ve destek verecek olan IT uzmanlarına ve mevcut Office 365 kullanıcı ve servislerini yönetmekle sorumlu olan IT yöneticilerine yöneliktir. Aynı zamanda bulut bilişim ve Office 365 yönetiminde tecrübe kazanmak isteyen, bu alanda kariyer planlaması yapan ve MCSA: Office 365 sertifika sınavlarına hazırlanacak bilgi teknolojileri çalışanları da katılmalıdır.

Enabling and Managing Office 365  

Microsoft Azure altyapı bileşenlerini oluşturan sanal makinelerin (Virtual Machines), sanal ağların (Virtual Network) ve depolamanın (Storage) konfigürasyonu, yönetimi ve operasyonel işlemlerinin (Migrating, Extending, Running, Managing ve Monitoring) bulut üzerinde nasıl yapılacağının yanı sıra Azure Web Sites, Azure Active Directory, Azure SQL, Mobile Service ve Media Service gibi konular da anlatılacaktır.

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions  

Temel seviyedeki bu tek günlük eğitim, AWS Cloud’u bütüncül bir biçimde anlamaya çalışan, bağımsız spesifik teknik rolleri olan bireyler için planlanmıştır. AWS Services, güvenlik, mi​mari, fiyatlandırma ve destek gibi bulut konseptlerinin detaylı bakışını içerir. Uygulam​al​ar sayesinde AWS temel konseptlerini pekiştirmenizi sağlar. Ayrıca AWS Certified Cloud Practitioner sınavı için hazırlanmanıza yardımcı olur.

AWS Certified Cloud Practitioner  

AWS, dünyanın en güçlü, güvenli ve yenilikçi bilgi işlem bulutunda uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi geliştirmenize, dağıtmanıza, çalıştırmanıza ve ölçeklendirmenize izin veren kapsamlı bir bilgi işlem hizmeti portföyü sunar. Bu eğitim katılımcılara, AWS bulut servislerinden network (ağ), Computing (bilgi işlem) ve Storage (depolama) hakkında bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedefler.

AWS SysOps Administrator Associate  

Bu eğitim, katılımcılara Linux üzerinde temel işletim sistemi mimarisi, komutlar, kurulum ve konfigürasyonları gibi temel seviye konulardan ileri seviye ağ servislerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularına kadar bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefler. Paket; Linux System Administration 1 ve Linux System Administration 2 eğitimlerini içermektedir.

Linux System Administration 1, 2  

Yazılım uzmanları ve geliştiricilerin güncel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Yazılımcılar için Linux eğitimi; Linux işletim sisteminin kurulumu, temel komutları, kullanıcı hesapları, öne çıkan servisleri ve güvenlik uygulamalarını kapsayan bir eğitimdir. Bununla birlikte temel seviyede Linux bilgisi edinmek isteyen tüm katılımcılara da hitap etmektedir.

Yazılımcılar İçin Temel Linux  

Bu eğitimin amacı; günümüz siber saldırılarında kullanılan araç ve teknikleri kullanarak, siber güvenlik konusunda proaktif yaklaşımları benimseyen uzmanlar yetiştirmektir. Ağlar, programlar, cihazlar ve verilerin korunması ​ele alınır. İşletim sistemlerinin güvenliği, ağ, uç nokta güvenliği, mobil sistemler ve güvenlikleri, ulusal ve uluslararası standartlar, atak ve defans yöntemleri üzerine genel bilgiler içerir.

Ethical Hacking  

Bu eğitim, katılımcılara temel bilgisayar ağları bilgisi, ağ standartları, ağ altyapısı, kablolar, ağ cihazları ve bu cihazların yönetimi konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedefler. CCNA Routing & Switching sertifikasyonu için hazırlık niteliğindeki bu paket, network uzmanı olmak isteyen kişilerin başlangıç noktasıdır.

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği) Baş Denetçi Eğitimi  

Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) eğitimi katılımcılara; 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren GDPR hakkında bilgilendirme yapılması, ülkemizde GDPR ile ilgili olarak yapılması gerekenler ve GDPR’ın doğrudan veya dolaylı olarak kurumlarımıza yaptırımları hakkında detaylı bilgilendirme yapılmasını hedefler.

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği) Baş Denetçi Eğitimi  

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6698 sayılı Avrupa Birliği’nin direktifleri doğrultusunda 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu eğitimle KVKK’nın uygulama alanının ve getirdiği yükümlülüklerin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.​​​​

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Eğitimi  
​​​
BİLGİ İSTEK FORMU
-->