Sign In

Skip Navigation Linksyazilim

Mobil Menü

​Yazılım Eğitimleri​


Yazılım eğitimi BilgeAdam Akademi'de alınır! Microsoft .NET, SQL Server 2017, C#, OOP, Solid Principles, Design Patterns, web programlama, HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, ASP.NET Core MVC, Web API, proje geliştirme, PostgreSQL, Java, JDBC, Hibernate, Android programlama, Python, Front-end Development, .NET Core, React Native, DevOps, Big Data, Data Science, Swift, Apache Cordova, Xamarin Forms, Machine Learning, C++, Code Refactoring, WPF, güvenli yazılım geliştirme, Unity, Angular, Node.js, ReactJS,​​ SharePoint, mikroservis mimarisi, proje yönetimi, PMP sınavına hazırlık, Agile, Scrum, Docker, TFS, Power BI, Microsoft Reporting Services, eğitimleri ve sertifikaları ​BilgeAdam'da...​

​​​​​​ ​​​​​
​​​​​​​​
​​

Sertifikasyon Programları

Sertifikasyon programlarımız, yazılımı bir kariyer hedefi olarak gören öğrencilerimizin bu alanda önemli bilgileri edinerek, günümüzde kullanılan güncel teknolojilerle uygulama geliştirecek düzeye ulaşmasını sağlar. Eğitim içeriklerimiz de en sık kullanılan programlama dillerini ve güncel teknolojileri kapsamaktadır.

Yazılım sektöründeki uzmanların yeni teknolojilere, programlama dillerine ve uygulama geliştirme bilgisine hakim olmaları beklenmektedir. BilgeAdam Akademi’nin sektörde ihtiyaç duyulan sertifikalı profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştirilen yazılım eğitimleriyle yalnızca kodlamayı değil; veritabanı, web programlama, servis mimarilerini ve robotik süreç otomasyonunu öğrenebileceksiniz.

Yazilim Uzmani (.NET)  

Yazılım (Java & Android) eğitimlerinde, dünyanın en popüler ve en güçlü programlama dilleri arasında yer alan Java ile programlamanın detayları sistematik ve bilişsel olarak ele alınır. Masaüstü, veritabanı ve web programlamanın yanı sıra Android mobil programlama gibi sektörde en geçerli uzmanlık alanlarında geliştirmeler yapılır.

Yazilim Uzmani (Java & Android)  

Eğitim Paketleri

BilgeAdam Akademi’de yazılım sertifikasyon programlarına ek olarak, yazılımın farklı alanlarında yatay olarak gelişmenizi sağlayacak eğitim paketleri bulunmaktadır. Herhangi bir ön koşul gerektirmeyen bu eğitimlerle;

  • Dünyanın en hızlı yükseliş trendine sahip olan Python programlama dilini,
  • Birçok yapı ve tekniğin bir araya getirildiği front-end (ön yüz) web programlamayı,
  • En güçlü veritabanı sistemlerinden olan Microsoft SQL Server’ı sorgulama ve geliştirmeyi öğrenebilirsiniz.

Bu eğitim, dünyadaki en popüler ilk dört programlama dili arasında yer alan Python’ın detaylarını kapsamaktadır. Günümüzde Python ile yapay zekâ, gömülü sistemler, robotik, big data vb. birçok dalda uygulama geliştirilmektedir ve Python’ın kullanım alanları ve kullanım kapasitesi her geçen gün artmaktadır.

Python  

Bu eğitim Türkiye’de ve dünyada oldukça popülerleşen front-end web programlama üzerinedir. Eğitim içerisinde sunucu taraflı ve istemci taraflı programlamanın farkları, JavaScript programlama dilinin temelleri; JQuery, Bootstrap, Typescript, AngularJS ve Node.js kütüphanelerinin kullanımı gibi konular yer almaktadır.

Front End Development  

Bu eğitim Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan veritabanı sistemlerinden olan Microsoft SQL Server üzerinde programlama ve geliştirme konularını içermektedir. Eğitimi başarılı ile tamamlayan kişi SQL Server’ın doğru şekilde kurulumu, sorgulaması ve programlanması gibi konularda bilgi sahibi olur.

Microsoft SQL Server Querying and Developing  
​​​​​

Bu eğitim Microsoft SQL, MongoDB, PostgreSQL ve MySQL veritabanı sistemleri üzerinde kurulum, programlama ve yönetme konularını içermektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, ilgili veritabanları üzerinde doğru şekilde kurulum, programlama, performans yönetimi, sistem güvenliği için gereken önlemlerin alınması gibi konularda tecrübe kazanırlar. 

Database Querying and Administration  
​​

PRO Eğitim Paketleri

Web ve mobil programlama, sürekli entegrasyon, proje yönetimi, veritabanı ve veri bilimi alanlarındaki geniş kapsamlı PRO eğitim paketleri, yazılımın farklı disiplinlerinde yatay ve dikey olarak uzmanlaşmayı hedefleyen bireysel ve kurumsal katılımcılara yöneliktir.

Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen programlama frameworklerinden birisi olan .NET Core kütüphanesi, birçok uygulamayı başarılı ve performanslı bir şekilde, platform bağımsız geliştirmeyi amaçlamaktır. .NET Core ile Open Source Uygulama Geliştirme eğitiminde Linux işletim sistemi üzerinde uygulama geliştirmenin detayları incelenecektir.

Open Source Development with .NET Core  

Facebook tarafından geliştirilen ve geliştirilmesine devam edilen bir JavaScript frameworkü olan React Native, Facebook dışında birçok firma ve geliştirici tarafından kullanılmakta ve bu dili kullanarak birçok mobil uygulama geliştirilmektedir. React Native ile Cordova ve Ionic gibi hibrit yapıların aksine, tamamen native kod ile cross-platform olarak uygulama geliştirilebilmektedir..

Mobile Application Development with React Native  
​​​​

DevOps; yazılım geliştirme ve IT operasyon birimlerinin birlikte daha yüksek verimlilikte çalışması için geliştirilmiş bir ifadedir. Birçok teknik ve teknolojiyi barındırır. Bu eğitimde DevOps içerisinde geçen altyapı otomasyonu ve sürekli entegrasyon konularının yanı sıra bu başlıkların uygulanmasında kullanılan teknolojiler anlatılacaktır.

DevOps for Developers  
​​​​​

Proje yönetimi sürecinde, PMI metodolojisi içeriğindeki bilgilerin detaylı olarak anlatıldığı bir eğitim programıdır. Temel proje yönetim terminolojisi ve genel kavramların yanı sıra entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, tedarik ve paydaş yönetimi programın içeriğini oluşturmaktadır. 

Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık  
​​​​​​

Büyük veri, son yıllarda kurumların dijital dönüşüm sürecinde yüksek yankı uyandıran, en yaygın bilgi ve araştırma alanlarından biridir. ​Katılımcılar, büyük boyutta verilerin işlendiği sistemler konusunda fikir sahibi olacak, büyük veri problemlerinin çözümlerini öğrenecek ve yenilikçi uygulamalar geliştireceklerdir.

Big Data Engineering  
​​​​​​

Data Science yani Veri Bilimi; çeşitli şekillerde veri ve bilgi elde etmek için bilimsel yöntemler, süreçler, algoritmalar ve sistemler kullanan, disiplinler arası bir alandır. Veri bilimi, toplu verileri inceleyerek, mantıklı ve işlevsel sonuçlar elde etmeyi hedefler. İstatistik, matematik, veri analizi, makine öğrenimi, bilgisayar bilimleri ve ilgili metotları altında toplar.

Data Science  
​​​​​​​

Bu eğitim Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan veritabanı sistemlerinden olan Microsoft SQL Server üzerinde yönetim konularını içermektedir. Eğitimi başarılı ile tamamlayan kişi SQL Server’ın doğru şekilde kurulumu, yapılandırılması, programlanması, performans yönetimi, sistem güvenliği için gereken önlemlerin alınması gibi konularda bilgi sahibi olur. 

Microsoft SQL Server Administration  
​​​​​​​

PRO Eğitimler

BilgeAdam Akademi’nin Yazılım PRO eğitimleri, farklı disiplinlerde dikey olarak uzmanlaşmayı hedefleyen, özellikle IT departmanlarında çalışan profesyonellere yöneliktir. Eğitim içerikleri, kurumların talepleri doğrultusunda, ihtiyaçlarına özel olarak da şekillendirilebilmektedir.

Programlama

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
PYTI Introduction to Python Programming
​30 Saat
MLPY Machine Learning with Python
​30 Saat
CPLS Introduction to C++ Programming
​30 Saat
BA-CSP Software, Windows and .NET Development Fundamentals
​30 Saat
BA-OOP Programming in C# and Object Oriented Programming
​20 Saat
BA-API Service Architecture and Web API
​20 Saat
BA-JA1 Introduction to Programming with Java
​30 Saat
BA-JA2F Java Object Oriented Programming
​20 Saat
OOPDP OOP and Design Patterns
​30 Saat
EDP Enterprise Design Patterns
​30 Saat
CRTDD Code Refactoring and Test Driven Development
​20 Saat
WPF WPF Application Development
​20 Saat
GYG Güvenli Yazılım Geliştirme
​20 Saat

Web Programlama

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
HTML5 HTML5 Application Development
​30 Saat
ANG Angular
​30 Saat
NJS Node.js
​20 Saat
REACT ReactJS ile Uygulama Geliştirme
​20 Saat
NCORE .NET Core 2.0
​30 Saat
MVC Developing ASP.NET MVC Web Application
​30 Saat
SHPU SharePoint Power User
​15 Saat
SHPC Developing Microsoft SharePoint Server Core Solutions
​30 Saat
MCRS .NET Core ile Mikroservis Mimarisi
​30 Saat
BA-JW2F Introduction to Java Web Programming
​30 Saat

Mobil Programlama

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
IOS Swift ile iPhone / iPad Uygulama Geliştirme
​30 Saat
AND Android Uygulama Geliştirme
​30 Saat
APC Apache Cordova
​20 Saat
XMR Xamarin.Forms
​20 Saat
RCTNK React Native Uygulama Geliştirme
​30 Saat

Veri, Büyük Veri ve Veritabanı

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
PBI Power BI ile Raporlama Çözümleri
​20 Saat
SQLQ Microsoft SQL Server Querying
​30 Saat
MRSS Microsoft Reporting Services ile Raporlama Çözümleri
​20 Saat
BIGDK Big Data Engineering
35 Saat
DATSK Data Science
​35 Saat
SPKP Spark with Python
​35 Saat

DevOps - Continuous Integration

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
DCF Docker Fundamentals
​10 Saat
DCEO Docker for Enterprise Operations
​10 Saat
TFSD Team Foundation Server 2017 Developer Fundamentals
​20 Saat
DEVO DevOps
​35 Saat

Proje Yönetimi

​​Kod​ ​Eğitim​​ ​Süre
PMPT Proje Yönetiminin Temelleri
​20 Saat
PMP Proje Yönetimi ve PMP Sınavına Hazırlık
​40 Saat
AGL Agile Fundamentals
​20 Saat
SRMF Scrum Fundamentals
​10 Saat
 ​​​​
-->