Sign In

Skip Navigation Linksdata-and-data-science

Mobil Menü

Data and Data Science (Veri ve Veri Bilimi)​


Uygulamaların, sistemlerin ve IoT cihazlarının işlem sonucunda üretmiş olduğu ham verilerin oluşturulması, depolanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi işlemlerinin bütünüdür. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler üzerinde disiplinler arası bilimsel metotların, işlemlerin ve algoritmaların kullanılarak, istenen amaca yönelik çıktılar elde edilmesini sağlayan teknolojik süreçleri kapsar.

​​​​​​ ​​​​​

Database Specialist

Sertifikasyon programlarımız, yazılımı bir kariyer hedefi olarak gören öğrencilerimizin bu alanda önemli bilgileri edinerek, günümüzde kullanılan güncel teknolojilerle uygulama geliştirecek düzeye ulaşmasını sağlar. Eğitim içeriklerimiz de en sık kullanılan programlama dillerini ve güncel teknolojileri kapsamaktadır.

Bu eğitim Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan veritabanı sistemlerinden olan Microsoft SQL Server üzerinde programlama ve geliştirme konularını içermektedir. Eğitimi başarılı ile tamamlayan kişi SQL Server’ın doğru şekilde kurulumu, sorgulaması ve programlanması gibi konularda bilgi sahibi olur.

Microsoft SQL Server Querying and Developing  

Bu eğitim Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan veritabanı sistemlerinden olan Microsoft SQL Server üzerinde yönetim konularını içermektedir. Eğitimi başarılı ile tamamlayan kişi SQL Server’ın doğru şekilde kurulumu, yapılandırılması, programlanması, performans yönetimi, sistem güvenliği için gereken önlemlerin alınması gibi konularda bilgi sahibi olur.

Microsoft SQL Server Administrator  

PostgreSQL; SQL dilini geliştirerek kullanan, verileri hızlı ve güvenli bir şekilde tutan, açık kaynaklı, obje tabanlı, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir. Object-Relational olması Postgres’i esnek ve güçlü kılarken, standart ilişkisel veritabanlarının desteklemediği bir takım önemli özellikleri destekleyerek, rakipleri olan MySQL, MariaDB, Firebird vb. veritabanlarına karsı avantaj sağlar.

PostgreSQL  

Data Scientist

Veri Bilimci, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri analiz eden kişidir. Bir veri bilimcinin rolü; bilgisayar bilimi ve istatistik bilgilerini harmanlayarak, verileri işlenebilir hale getirip bu verileri modellemektir. Veri bilimciler elde ettikleri bilgileri firmaların ve kurumların ihtiyaçlarına göre şekillendirir ve bu bilgiler kurumların is geliştirme ve stratejilerinde önemli rol oynar.

Data Science yani Veri Bilimi, çeşitli şekillerde veri ve bilgi elde etmek için bilimsel yöntemler, süreçler, algoritmalar ve sistemler kullanan, disiplinler arası bir alandır. Veri Bilimi, toplu verileri inceleyerek, ve bundan mantıklı ve işlevsel sonuçları elde etmeyi hedefler. İstatistik, matematik, veri analizi, makine öğrenimi, bilgisayar bilimleri ve ilgili metotları altında toplar.

Data Science  

Big Data Specialist

Büyük veri uzmanları, kuruluşlar içinde büyük veri çözümleri geliştirir, verileri korur, test eder ve değerlendirir. Çoğu zaman MapReduce, Hive, MongoDB veya Cassandra gibi Hadoop tabanlı teknolojilerdeki deneyimleri nedeniyle büyük veri çözümlerinin tasarımında da yer alırlar. Büyük veri uzmanları petabayt hatta exabayt verilerle uğraşma zorluğunu benimsemelidir. Büyük veri uzmanı, büyük veri problemlerini çözmek ve yenilikçi büyük veri çözümleri geliştirmek için teknolojilerin nasıl uygulanacağını bilir. Bunu yapabilmek için büyük veri mühendisi; Java, Linux, C++, PHP, Ruby, Python ve/veya R gibi farklı programlama veya komut dosyası dillerinde geniş bilgiye sahip olmalıdır.

Büyük veri, geleneksel veri işleme uygulama yazılımları ile yönetilemeyecek kadar büyük ve karmaşık veri kümelerini analiz etme, sistematik olarak çalışt​ırma vb. süreçl​eri ele alan veri yönetim sistemleridir. Son yıllarda dijital dönüşüm süreçlerinde büyük yankı uyandıran, en yaygın bilgi ve araştırma alanlarından biridir. Büyük veri uzmanları; geliştirme, bakım, test ve çözüm değerlendirme aşamalarında önemli rol oynarlar.

Big Data  

Business Intelligence and Reporting Specialist

Bir iş zekâsı uzmanının genel rolü, şirketlerin daha iyi ve daha bilinçli kararlar almasını sağlayan BI ve analiz çözümlerini oluşturmak ve yönetmektir. BI uzmanı, İş zekâsı çözümlerinin tasarlanmasından ve geliştirilmesinden, BI sistemlerinin uygulanmasını denetlemekten ve bu çözümlerin sürdürülmesinden sorumludur. Veri tabanlarını sorgulayarak, verileri görselleştirir ve raporlar.

İş zekâsı, ham verileri kârlı iş eylemlerini yönlendiren anlamlı bilgilere dönüştüren bir dizi süreç, mimari ve teknolojidir. İş zekâsı araçları, kullanıcılara işletmenin doğası hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için veri analizi yapar. Raporlar, özetler, panolar, haritalar ve grafikler oluşturur.

İş Zekâsı, PowerBI ve Tableau  
​​​​​​​​
-->