Sign In

Skip Navigation Linksdevops

Mobil Menü

DevOps


Yazılım geliştirme süreçleri ve bilgi teknolojileri operasyonlarının, uygulama geliştirme hayat döngüsünün, sürekli entegrasyon ve yüksek kaliteli yazılım uygulamalarının oluşturulması için geliştirilmiş bir süreç yönetimidir.

​​​​​​ ​​​​​

DevOps Specialist

DevOps, yazılım geliştiriciler ve BT personeli arasındaki boşluğu kapatmayı sağlayan bir yazılım geliştirme stratejisidir. DevOps uzmanı, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü anlayan ve dijital boru hatları (CI / CD boru hatları) geliştirmek için çeşitli otomasyon araçlarını tam olarak kullanan kişidir. DevOps uzmanı, kod geliştiricileri denetlemek için yazılım geliştiricileri, sistem operatörleri (SysOps) ve diğer üretim BT personeli ile çalışan bir bilgi teknolojisi (BT) uzmanıdır.

DevOps, BT için yeni bir vizyon değişim sürecidir. Uygulama geliştiricilerle BT operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşme​yi sağlayan, operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla uygulama geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Böylelikle geliştirilen uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması sağlanır.

DevOps Foundation with Azure and Atlassian  

DevOps, son kullanıcılara sürekli değer sunmayı sağlayan insanlar, süreçler ve ürünler birliğidir. Yazılım oluşturma, test etme ve serbest bırakma işlemlerinin hızlı, sık ve daha güvenilir bir şekilde gerçekleşebileceği bir kültür ve ortam yaratmayı hedeflemektedir. Böylece çevik metodolojileri iş süreçlerinde uygulanabilir.

DevOps for Developers  
-->