Sign In

Skip Navigation Linkssaglik-taramasi

​​​​​​​Sağlık Taraması​

Sağlık Taraması, Bilge Adam’ın sunduğu proaktif hizmetlerdendir. Bu hizmet sayesinde kurumlar IT altyapılarında kullandıkları teknolojileri ve süreçleri uzman Bilge Adam danışmanlarının detaylı analizleri ile çeşitli perspektiflerden kontrol etme fırsatı bulurlar. Bilge Adam uzmanlarının yapacağı çalışma ile altyapının veya bileşenin mevcut durumu detaylı bir şekilde analiz edilir, diyagramları çıkarılır ve sistemde mevcut olan arıza, hata ve problemler; etki, önem dereceleri ve çözüm önerileri ile birlikte kuruma sunulur. Firma ihtiyacı ve mevcut duruma göre 2 ya da 5 günlük sürelerde uygulanır.

Amacı
  • Altyapıdaki teknik bir bileşenin veya bütününün durumunu öğrenmek
  • Proje sonrasında sistemin durumunu kontrol etmek
  • Yeni projeler öncesinde mevcut durumu detaylı analiz etmek
  • Performans, yapılandırma, güvenlik, iş sürekliliği, kapasite gibi alanlarda detaylı bilgi sahibi olmak.

Sağlık taraması, ihtiyaç doğrultusunda bir veya birden fazla ürünü, teknolojiyi ve süreci içerecek şekilde uygulanabilir. Bu hizmet IT operasyonlarının tamamını kapsayabileceği gibi, sadece bir teknolojiyi, maliyet ve lisanslama durumunu veya bakım ve destek süreçlerini içerebilir. IT yöneticileri, sağlık taraması hizmetinin sonunda kurumun gelecekteki ihtiyaçlarını öngörebilir ve yatırımlarını planlayabilir.

Faydaları
  • IT maliyetlerini optimize etmek ve toplam sahip olma maliyetini düşürmek
  • IT altyapısının mevcut genel resmini ve gelecekte olması gereken halini görmek
  • Teknik bileşenlerin iş ihtiyaçları ile örtüşüp örtüşmediğini anlamak
  • Donanım ve lisans yatırımlarını doğrulamak
  • İş ihtiyaçları için doğru IT kapasitesini planlamak.​


Sağlık Taraması Hizmet Kapsamı


Sistem ve Envanter Analizi
Sağlık taraması hizmetinin başlangıcında yapılan analiz ile bu hizmeti alan kurumun IT envanteri çıkartılır. Bu sayede altyapı farkındalığı arttırılarak, ileride verilmesi muhtemel teknik veya iş kararları kolaylaştırılır. Ayrıca proaktif olarak, gereksiz yatırım yapılmasının önüne geçilir ve mevcut yatırımların verimliliği incelenir.

Risklerin Belirlenmesi
Başlangıçta yapılan analizin sonucunda altyapıda bulunan teknik ve teknik olmayan tüm konular ile ilgili riskler belirlenir. Bu riskler önem ve etki derecesine göre önceliklendirilir. Her bir riskin açıklaması, gerçekleşmesi durumunda olacaklar, etkileri ve riskin önüne geçmek için yapılması gerekenler tespit edilir.

Altyapı Olgunluk Analizi
Kurumun IT altyapısı; süreçleri ve bu süreçlerin teknik bileşenler ile bütünleşmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak incelenir ve kurumun, "Basit - Standart - Akılcı - Dinamik" olarak dörde ayrılmış olgunluk seviyelerinden hangisinde olduğu ve zaman içerisinde gelmesi gereken nokta tespit edilir.

İyileştirme ve Geliştirme Önerileri
Sağlık taraması hizmetinin en sonunda, yapılan analiz sonucu elde edilmiş olan envanter, kurumun sahip olduğu iş ve teknik riskler, bulunduğu ve olması gereken altyapı olgunluk seviyesine göre bir yol haritası çıkartılır. Daha sağlıklı ve verimli bir IT altyapısına doğru ilerlenebilmesi için ihtiyaç duyulan danışmanlık, destek ve eğitim gibi hizmetler net bir şekilde tanımlanarak raporlanır.
BİLGİ İSTEK FORMU