Sign In

Skip Navigation Linkswindows-azure

​​​​​Windows Azure​​

Azure Hizmet Tasarımı
Firmanın altyapısı ve ihtiyaçları analiz edilir. Analiz sonrasında Microsoft’un Azure markası ile sunduğu bulut bilişim hizmetlerinden uygun olanları kurulum, yapılandırma, ücretlendirme ve işletim perspektiflerinden tasarlanarak kuruma sunulur. Sonrasında ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılar ve sonuç raporu oluşturulur.

Azure Kurulum ve Yapılandırma Danışmanlığı
Firmanın altyapısı ve ihtiyaçları analiz edilir. Analizin ardından uygun bulut bilişim hizmet paketi oluşturulur. Bu hizmet paketi satın alındıktan sonra firmanın altyapısına en uygun şekilde planlanarak kurulur, geliştirilir, yaygınlaştırılır ve kararlı hale getirilerek kullanıma sunulur. 

Backup as a Service
Firmanın sahip olduğu veriler analiz edilir ve yedekleme stratejileri firma ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşturulur. Bu strateji doğrultusunda uygun Azure hizmetleri yapılandırılır ve firma altyapısına uygulanır. Yedekleme görevleri tanımlandıktan sonra da yedekleme ve geri yükleme süreçleri sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

SQL Backup as a Service
Firmanın sahip olduğu veritabanları analiz edilir ve yedekleme stratejileri ihtiyaçlarına uygun bir şekilde oluşturulur. Bu strateji doğrultusunda uygun Azure hizmetleri yapılandırılır ve firma altyapısına uygulanır. Veritabanı yedekleme ve geri yükleme süreci sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

VM Backup as a Service
Firmanın sahip olduğu uygulamalar ve bu uygulamaların çalıştığı sanal ortamlar analiz edilir. Firmanın yedekleme ve iş sürekliliği stratejileri belirlenir. Bu strateji doğrultusunda seçilen sanal makineler için Azure hizmetleri yapılandırılır. VM yedekleme ve geri yükleme süreci sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

Disaster Recovery as a Service
Firmanın sahip olduğu sistemler ve uygulamalar incelenir ve ihtiyaçlara en uygun Disaster Recovery senaryoları oluşturulur. Bu senaryolar doğrultusunda uygun Azure hizmetleri yapılandırılarak, yerleşik sistem ve servisler ile bütünleştirilir. Sonrasında kurulan ortam sürekli izlenir, yönetilir ve raporlanır.

File Server as a Service
Özellikle çok noktalı ve her zaman her yerden erişim gerektiren kullanım senaryosuna sahip; iş sürekliliğine ve veri yedekliliğine önem veren firmalar için çok uygun bir hizmettir. Firmanın incelenen veri sunucusu yapısı; yerleşik sistemler ve kullanıcı profillerine uygun bir şekilde Azure üzerine alınarak sürekli izlenir ve yönetilir.

Web Hosting as a Service
Tüm firmalarda bulunan ve her firma için ideal olan bu serviste web sunucuları ve web siteleri, yüksek SLA oranlarına ve hizmet kalitesine sahip Azure üzerinde host edilmeye başlanır. Web siteleri sürekli izlenir, raporlanır, gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılır. Tüm bu süreç ve sistem firma adına yönetilir.

Virtual Data Center as a Service
Kendi veri merkezlerinde yüksek erişilebilirlik ve güvenlik özelliklerine sahip olmayan veya bu yatırımı yapmak istemeyen firmalar için ideal bir hizmet paketidir. Firmanın sanal veri merkezi Azure hizmetleri kullanılarak tasarlanır, yerleşik uygulamalar bulut üzerine taşınır ve tüm bu hizmet firma adına yönetilir.

RemoteApp as a Service
Çok sayıda uygulamaya sahip, kullanıcıların coğrafi olarak dağınık olduğu ve bu uygulamaların çok sık değiştiği/yenilendiği firmalar için ideal hizmet paketidir. Bu hizmet dahilinde firmanın istediği uygulamalar paketlenir, Azure üzerine alınır, dağıtımı son kullanıcılara yapılır ve bu süreç firma adına yönetilir.

Test Environment as a Service
Altyapısında birçok proje geliştiren ve uygulamalarını test etmek için gereksiz donanım yatırımı yapmak istemeyen firmalar için ideal bir hizmet paketidir. Uygulamanın gerektirdiği test ortamı firma için oluşturulur, hazır hale getirilir ve testler bittikten sonra kaldırılır. Tüm bu süreç firma adına yönetilir.
BİLGİ İSTEK FORMU