Sign In

Skip Navigation Linksdegerlendirme-ve-analiz

​Değerlendirme ve Analiz​​

Sağlık Taraması
Sağlık taraması hizmeti ile Microsoft’ un en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm IT altyapılarında kullanılan Windows Server, DNS, Active Directory, Exchange, Lync, SCCM, SCOM ve Hyper-V gibi birçok ürünü, yapılandırma, performans, güvenlik, işlevsellik ve süreklilik gibi birçok açıdan incelenir ve detaylı bir şekilde raporlanır.

Performans Analizi
Altyapıda bulunan sistemlerin, hizmetlerin ve bunların bileşenlerinde veya bütününde olması muhtemel performans darboğazları, altyapının ihtiyaçları göz önüne alınarak incelenir ve darboğazı yaratan sebepler, çözüm önerileri ile birlikte detaylı bir şekilde raporlanır.

Güvenlik Analizi
Altyapıda kullanılan sistemlerde veya IT altyapısının bütününde; yapılandırmadan, kurulumdan, kullanımdan veya süreçlerden kaynaklanan potansiyel güvenlik açıkları için çalışma yapılır. Güvenlik riski yarattığı tespit edilen noktalar detaylı bir şekilde raporlanır.

İş Sürekliliği Analizi
Kurumun altyapısında olan servisler, sahip oldukları bileşenler, teknolojiler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, yaşanması muhtemel felaket senaryoları karşısında sistemlerin davranışları iş sürekliliği perspektifinden analiz edilir. Ortaya çıkan sonuçlar, öneriler ile birlikte detaylı bir şekilde raporlanır.

Bulut Bilişim Altyapı Analizi
Kurumun kullandığı sistemler, sahip olduğu servisler, kullanıcı gereksinimleri ve IT yönetim ihtiyaçları detaylı bir şekilde anali edilir. Özel veya genel bulut teknolojilerinin kurumun IT altyapısına getireceği faydalar ve bu faydaların sağlanabilmesi için atılması gereken adımlar ayrıntılı bir şekilde raporlanır.
BİLGİ İSTEK FORMU