Sign In

Skip Navigation Linksiyilestirme

​​​​​​İyileştirme

​​Güvenlik Sıkılaştırması
Güvenlik sıkılaştırması hizmeti ile Windows Server, DNS, Active Directory, Exchange, Lync, SCCM, SCOM, Hyper-V gibi birçok ürün ve bu ürünlerin alt hizmetleri güvenlik perspektifinden kontrol edilir. Tespit edilen eksikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak, olası açıklar kapatılır ve raporlanır.

Ağ Altyapısı Optimizasyonu
Her firmada bulunan ve diğer tüm servislerin belkemiğini oluşturan kablolu veya kablosuz ağ altyapısı incelenir. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yedekleme, güvenlik, iş sürekliliği, performans ve dokümantasyon perspektiflerinden iyileştirmeler yapılarak, yatırımın optimum kullanımı sağlanır.

İleri Seviye Group Policy Tasarımı
Sistem yöneticilerin kullanıcı ve istemci yönetim işini büyük ölçüde kolaylaştıran, fakat birçok kurumda verimli olarak kullanılmayan Group Policy yapısının mevcut hali incelenir ve analiz edilir. Kurum ihtiyaçlarına ve yapısına göre Group Policy nesneleri yapılandırılır, güncellenir, optimize ve dokümante edilir.

Yedekleme ve Geri Yükleme Süreç Tasarımı
Altyapıda kullanılan birçok servisin her biri için mevcut yedekleme, süreklilik ve geri yükleme ihtiyaçları belirlenir ve senaryolar oluşturulur. Bu senaryolar, nasıl kullanılacakları, altyapıya etkileri, gerekli nesneler ve ayarlar detaylı bir şekilde dokümante edilir. Yapılan çalışmanın detayları sistem yöneticilerine aktarılır.

İş Sürekliliği Uygulamaları
Kurumun altyapısında olan servisler, sahip oldukları bileşenler, teknolojiler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, yaşanması muhtemel felaket senaryoları karşısında servisler ve bileşenler için iş sürekliliği senaryoları uygulanır ve kullanımı on-the-job-training modeli ile kuruma aktarılır.
BİLGİ İSTEK FORMU