Sign In

 

 

ITIL SüreçleriITIL Süreçleri602015-05-05T12:03:00Z 5.5.2015 12:03:00Ebubekir Sezer<div class="ExternalClass39A97F006229423EBDFD395D2CFD9516"><span class="ms-rteFontSize-2">​ITIL süreçleri IT Servis Yönetimi metodolojisi içerisinde bulunan parçalardan biridir. ITIL süreçleri 26 adet olarak belirlenmiştir. ITIL süreçleri hakkındaki bu yazımızda kısaca tanımı yapılarak genel bilgileri paylaşılacaktır. ITIL beş farklı fazdan oluşan bir altyapı kütüphanesidir ve People, Product, Partner ve Process şeklinde maddelendirilmiş olan ve kısaca 4P olarak tanımlanan dört farklı parçadan oluşmaktadır. Bu yazımızda Process parçasından yani ITIL süreçleri ve tanımlarından bahsedeceğiz.</span><div> </div><div><strong class="ms-rteFontSize-2">Process / Süreç Nedir?</strong></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">Temel olarak Process yani süreç hedefi önceden belirlenmiş olan bir aktiviteyi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olan paralel veya seri şekilde ilerleyebilen adımlar bütünüdür. Bir aktiviteyi veya eylemi gerçekleştirirken kullanılacak olan kaynaklar veya yetenekler süreci başarısına doğrudan katkı yapmaktadırlar. Process / Süreç girdisi ve çıktısı olan ölçülebilir sistemlerdir. ITIL Süreçleri tasarlanma amaçların uygun şekilde kendisine katılan her varlığı yönlendirerek sizi, müşterilerinizin ve paydaşlarınızın beklentilerinin karşılanacağı bir sonuca ulaştıran adımlar silsilesidir.</span></div><div> </div><div><strong class="ms-rteFontSize-2">ITIL Süreçleri 26 Adettir</strong></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">ITIL süreçleri kaç adettir konusu günümüze kadar tartışılarak gelmiştir. Fakat ITIL Chief Architect rolünü üstlenen Sharon Taylor ITIL içerisinde 26 süreç olduğunu belirterek tartışmaları sonlandırmaya çalışmıştır. 2011 yılında ITIL versiyonlama yapmaya son vererek günümüzdeki son haline getirmiştir. Daha önce Continual Service Improvemet fazında bulunan Service Measurement ve Service Reporting başlıkları da süreç olarak değerlendirilmekteydi. Bununla beraber Return On Investment başlığı süreç olarak değerlendirilmemiştir. ITIL 2011 Edition sonrası ITIL süreçleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bununla beraber ITIL v3 Foundation eğitimleri ve sınavları yürürlükten kaldırılmıştır. ITIL eğitimleri ve sınavları bu güncellemeden sonra ITIL Foundation olarak isimlendirilmektedir.</span></div><div><br class="ms-rteFontSize-2"></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">1- Strategy Management for IT Services</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">2- Financial Management for IT Services</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">3- Demand Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">4- Service Portfolio Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">5- Business Relationship Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">6- Design Coordination</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">7- Service Catalog Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">8- Service Level Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">9- Availability Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">10- Capacity Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">11- IT Service Continuity Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">12- Information Security Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">13- Supplier Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">14- Transition Planning and Support</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">15- Change Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">16- Service Asset and Configuration Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">17- Release and Deployment Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">18- Service Validation and Testing</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">19- Change Evaluation</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">20- Knowledge Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">21- Event Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">22- Incident Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">23- Request Fulfillment</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">24- Problem Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">25- Access Management</span></div><div><span class="ms-rteFontSize-2">26- The 7 Step Improvement Process</span></div></div>itil-sureclerihttps://www.bilgeadam.com/blog/Lists/Photos/PostImages/ITIL-logo.jpg​ITIL süreçleri IT Servis Yönetimi metodolojisi içerisinde bulunan parçalardan biridir ve 26 adet olarak belirlenmiştir. bluePROSistem

Yazara Soru Sor
SORU GÖNDER