Sign In

 

 

Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Kayıtları - 1Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Kayıtları - 1872015-12-17T10:45:00Z 17.12.2015 10:45:00Selahattin Şahin<div class="ExternalClass9D08496ADD944904842E1E5C1F753C8C"><p>Muhasebe mesleğinde özellikli konular hakkında çoğu kişinin bilgisi olmadığını yıllardır çalışma tecrübem ile gördüm. Nedeni ise araştırma eksikliği ve ilgili sektör de çalışmamış olmamasından kaynaklıdır. Bu sebepten ötürü elimden geldiğince ve dilim döndükçe özellikli konular hakkında yazılarımı sizler ile paylaşıyor olacağım.</p><p>TDHP'de yıllara yaygın onarım maliyetleri "17- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri" grubunda takip edilmektedir. Bunlar;</p><p>170 – 177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri</p><p>178 – Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı </p><p>179 – Taşeronlara Verilen Avanslar </p><p>TDHP'de yıllara yaygın inşaat ve onarım hakkedişleri "35- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakkedişleri" grubunda takip edilmektedir. Bunlar;</p><p>350 – 358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri</p><p> <span style="line-height:1.6;">*** Yıl içinde başlayıp yıl içerisinde biten projeler de "600 Yurtiçi Satışlar" hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.</span></p><p> <span style="line-height:1.6;">Örnek: SŞ İnşaat A.Ş. Yıllara yaygın ve yıllara yaygın olmayan inşaat işlerini birlikte yapmaktadır. İlgili dönem içerisin de yapılan harcamalara ilişkin bilgiler şöyledir.</span></p><p> <strong>1-) Gider ve harcamalardan doğan kayıtların Muhasebe Kayıtları</strong> </p><p></p><ul><li> <span style="line-height:1.6;">​150.000 + kdv TL Genel gider yapılmıştır.</span><span style="line-height:1.6;">​</span></li></ul><p></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​​​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">Borç    </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">A</span><span style="line-height:20.8px;">lacak</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">740-Hizmet Üretim Maliyeti      </span>​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;"> <span style="line-height:20.8px;">150.000,00</span><span style="line-height:20.8px;">​</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">191-İndirilecek KDV         </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">27</span><span style="line-height:20.8px;">.</span><span style="line-height:20.8px;">000,0</span><span style="line-height:20.8px;">0</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">320-Satıcılar </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">177.000,00</span>​</td></tr></tbody></table><p> <br> </p><ul><li> <span style="line-height:1.6;">​Yıllara </span> <span style="line-height:1.6;">yaygın inşaat işleri için 500.000,00 TL + Kdv Malzemeli taşeron gideri yapılmıştır.</span><br></li></ul><p></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">740-Hizmet Üretim Maliy</span><span style="line-height:20.8px;">eti​</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">5</span><span style="line-height:20.8px;">00.000,00</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">191-İndirilecek KDV </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">90.000,00</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">320-Satıcılar </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">5</span><span style="line-height:20.8px;">90.00</span><span style="line-height:20.8px;">0,00</span></td></tr></tbody></table><p> <br> </p><ul><li> <span style="line-height:1.6;">Yıllara yaygın inşaat işleri için 100.000,00 TL avans verilmiştir. ( Stopaj Oranı %3)</span><br></li></ul><p></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;"> <span style="line-height:20.8px;"> <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">179-Taşeronlara Verilen ​Avanslar</span></span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;"></span><span style="line-height:20.8px;"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">100.000,00</span></span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;"><span style="line-height:20.8px;">102-Bankalar   </span> </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">97.000,00</span></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;"> <span style="line-height:20.8px;"> <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">360-Ödenecek Vergi ve Fonlar   </span></span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;"></span><span style="line-height:20.8px;"><span style="line-height:20.8px;">3</span><span style="line-height:20.8px;">.000</span><span style="line-height:20.8px;">,00</span></span></td></tr></tbody></table><p>​<br></p><ul><li> <span style="line-height:1.6;"> ​</span><span style="line-height:1.6;">Yıllara yaygın Olmayan inşaat işleri için 60.000,00 TL + Kdv taşeron gideri yapılmıştır. </span><br></li></ul><p></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">740-Hizmet Üretim Maliy</span><span style="line-height:20.8px;">eti</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​60<span style="line-height:20.8px;">.000,00</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">191-İndirilecek KDV </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​10<span style="line-height:20.8px;">.800,00</span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​<span style="line-height:20.8px;">320-Satıcılar </span></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">70<span style="line-height:20.8px;">.80</span><span style="line-height:20.8px;">0,00</span></td></tr></tbody></table><p></p> <br> <strong>2-) Ay Sonu / Dönem Sonu Yapılacak Muhasebe Kayıtları​​​​</strong> <p></p><ul><li>​​<span style="line-height:1.6;">​</span><span style="line-height:1.6;">İlgili dönem sonunda Tesis Makine ve Cihazlar için 75.000 TL amortisman hesaplanması yapılmıştır. </span>​<br></li></ul><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​Borç</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:100%;height:34px;">​<span style="line-height:20.8px;">740-Hizmet Üretim ​Maliy</span><span style="line-height:20.8px;">eti</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;height:34px;">​75<span style="line-height:20.8px;">.000,00</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;height:34px;">​​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:100%;"> <span style="line-height:20.8px;"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">257-Birikmiş Amortismanlar</span></span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​<span style="line-height:20.8px;">75.000,00</span></td></tr></tbody></table> <br>Dönem sonu gider kalemleri tamamlandıktan sonra dağıtım çalışmasını yapmamız gerekmektedir. Genel giderlerden alınacak proje payları, amortisman payları ve Proje maliyetleri olarak Üç evrede tamamlamalıyız. Bu durumda ilgili dönem içerisinde "740" hesabımız da oluşan giderlerin Yıllara Yaygın Onarım İnşaat İşleri için olanları tespit etmemiz gerekmektedir. <br> <br>Genel Giderlerden Alınan Pay ……………………………………105.000,00 TL<br>Amortismanlardan Alınan Pay …………………………………..   50.000,00 TL<br>Taşeron Giderleri………………………………………………………..500.000,00 TL<br>TOPLAM : 655.000,00 TL ilgili dönem proje maliyeti<br><br>Genel giderler ile ilgili yapılacak muhasebe kayıtları şöyledir:<br><br> <table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​Borç</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">170-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Mal.</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">655.000,00</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">741-Hizmet Üretim Mal. Yansıtma Hsb.</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">655.000,00</span></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​Borç</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">741- Hizmet Üretim Maliyeti Yans. Hsb.​</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">655.000,00</span></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">740-Hizmet Üretim Maliyeti</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">655.000,00</span></td></tr></tbody></table> <br> <br> <strong>3-) Geçici Kabul tutanağı onay sürecinden geçtikten sonra Yapılması gereken muhasebe kaydı</strong><br><br> <table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:87%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​Borç​​​​​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">Alacak​</td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">622- Satılan Hizmet Maliyeti​</span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​XXXXX</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:80%;">​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">170-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Mal.    </span></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​XXXXXX</td></tr></tbody></table> <br>Diğer yazımız da Hakediş Muhasebe Kayıtları ve Proje Karı hesaplanmasına ilişkindir.<span style="line-height:1.6;">​</span></div>yillara-sari-insaat-islerinin-muhasebe-kayitlari-1https://www.bilgeadam.com/blog/Lists/Photos/PostImages/yillara-sari-insaat-islerinin-muhasebe-kayitlari-1.jpgTDHP’de yıllara yaygın onarım maliyetleri “17- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri” grubunda; yıllara yaygın inşaat ve onarım hakkedişleri ise “35- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakkedişleri” grubunda takip edilmektedir. bluePROMuhasebe & ERP

Yazara Soru Sor
SORU GÖNDER