Sign In

 

 

Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Kayıtları - 2Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Kayıtları - 2902015-12-23T13:00:00Z 23.12.2015 13:00:00Selahattin Şahin<div class="ExternalClassA5DA94B390914D43988126C4CAC8F535"><p>​Merhaba, yazımızın devamında hakediş muhasebe kayıtları ve proje kârı hesaplama konularını inceleyeceğiz. Dikkat edilmesi gereken projelerin yıllar itibari ile diğer yıllara da sarkması, yani iki ve daha fazla yıllar da bitmesi gerekir. Ancak yıl için de bitiyorsa bilindiği üzere yıllara sari olmamaktadır. İnşaat işleri ya da taahhüt olarak yapılan işlerde ki sözleşmeler çok dikkat edilmelidir.</p> <strong>1-) Hakediş Faturalarının Muhasebe Kayıtları</strong><br>500.000,00 TL tutarındaki faturanın muhasebe kaydı<br>Fatura Bedeli: 500.000,00 TL<br>KDV %18: 90.000,00 TL<br>STOPAJ %3: 15.000,00 TL <div> <br> </div><div><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:89%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:58%;">​​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">Alacak </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:58%;">120-ALICILAR</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">575.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:58%;">295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">15.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:58%;">350-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">500.000,00</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:58%;">391-HESAPLANAN KDV </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;"> </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:19%;">90.000,00</td></tr></tbody></table> <br> </div><div> <strong>2-) Geçici Kabul Tutanağı Onaylandığında</strong></div><div><ul><li>Geçici kabul tutanağı onaylanana kadar kesilen ve “350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri” hesabına alacak yazılan faturaların toplam tutarı 500.000,00 TL’dir.<br></li></ul></div><div> <br> </div><div><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:89%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:46%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:46%;">350-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">500.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:46%;">600-YURTİÇİ SATIŞLAR </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">500.000,00</td></tr></tbody></table> <br> </div><div><ul><li> <span style="line-height:1.6;">​</span><span style="line-height:1.6;">Geçici kabul tutanağı onaylanana kadar kesilen faturalar nedeniyle peşin ödenen ve “295-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar” hesabına borç yazılan tutar 15.000,00TL’dir.</span><br></li></ul><div> <br> </div></div><div>​ <table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:89%;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">Borç</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">Alacak </td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:100%;">193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  </td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">15.000,00</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:100%;">295-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR </td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:1%;">15.000,00</td></tr></tbody></table> <br> </div><div> <strong>3-) Vergilerin Mahsubu, İadesi ve Proje Karı ve Zararı Durumları</strong><br>Geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte, yıllara yaygın inşaat ve onarım işinden elde edilen gelir ve gider sonuç hesaplarına yansıtılacaktır. Adı geçen dönemin karlı olarak sonuçlanması durumunda; dönem kazancı üzerinden hesaplanacak vergiden hakedişlerden kesilen peşin ödenen vergiler mahsup edilecektir. Dönemin zararla kapanması halinde peşin ödenen vergilerin tamamı,  mahsup edilecek peşin ödenen verginin dönem kazancı üzerinden hesaplanan vergiden fazla olması halinde ise peşin ödenen verginin mahsubu yapılamayan kısmı mükellefe iade edilecektir.<br></div><div> <br> </div><div> <strong>Proje kârlı bitmiş ise:</strong></div><div><ul><li>Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinin bittiği tarihi içeren dönem karla kapanmış ve dönem karı üzerinden 25.000,00 TL vergi karşılığı ayrılmıştır.​​</li></ul><div> <br> <table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:89%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">371-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VEGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">15.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">15.000,00</td></tr></tbody></table> <br> </div></div><div> <br> </div><div><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:89%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">370-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">25.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">371-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VEGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">15.000,00</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;"> </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">10.000,00</td></tr></tbody></table> <br> </div><div><ul><li>Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinin bittiği tarihi içeren dönem karla kapanmış ve dönem karı üzerinden 20.000,00 TL vergi karşılığı ayrılmıştır.<br></li></ul><div> <br> </div></div><div><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width:89%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">371-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VEGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">20.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">20.000,00</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Borç</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">Alacak </td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">370-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">20.000,00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:100%;">371-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VEGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  </td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">​</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:1%;">20.000,00</td></tr></tbody></table> <br> </div><div>Faydalı olması dileği ile...</div></div>yillara-sari-insaat-islerinin-muhasebe-kayitlari-2https://www.bilgeadam.com/blog/Lists/Photos/PostImages/yillara-sari-insaat-islerinin-muhasebe-kayitlari-1.jpgYazımızın devamında hakediş muhasebe kayıtları ve proje kârı hesaplama konularını inceleyeceğiz. purpleMuhasebe & ERP

Yazara Soru Sor
SORU GÖNDER